Première van film “Zeker op de fiets!”

Eerste interactieve fietseducatie film voor groep 8’ers

Het is bijna zover. Na de zomervakantie stappen leerlingen van groep 8 voor het eerst op fiets naar het voortgezet onderwijs. Wat is dan de route? Hoe moet je omgaan met bepaalde nieuwe verkeerssituaties? De gemeente Gorinchem ontwikkelde met een aantal partners interactieve film ‘Zeker op de fiets!’. De film is speciaal gemaakt voor leerlingen (en hun ouders) uit groep 8, die komend schooljaar op de fiets naar het voortgezet onderwijs in Gorinchem gaan.

Première

De film ‘Zeker op de fiets!’ ging woensdag 26 juni in première. De première vond plaats in de Evenementenhal Gorinchem.

Om 15 uur stonden de genodigden voor deze première opgesteld voor de ingang van de Evenementenhal. Hier zagen zij een 4 tal fietsers aankomen, bestaande uit de middelbare scholieren Jeremy, Guinevere of Anouk en wethouder Joost van der Geest. Via de rode loper voegden zij zich bij de genodigden.

Hierna werd in een van de zalen van de evenementenhal om voor het eerst de film “Zeker op de fiets” te gaan zien.

De film laat leerlingen op interactieve wijze kennismaken met de verkeerssituaties die zij tegenkomen op weg naar hun nieuwe school. Drie schoolroutes worden gefietst door de scholieren Jeremy, Guinevere of Anouk. Ondertussen worden vragen gesteld aan de kijker of de fietsers bijvoorbeeld links af mogen of de auto voorrang moet geven. De video duurt 20-40 minuten en er is een bijpassend lespakket ontwikkeld die de scholen na de première ontvangen. Hierin zit een lesbrief voor de docenten, scorekaarten voor de antwoorden over de verkeerssituaties en de link naar de website.

Dat de vragen best pittig konden zijn bleek toen de aanwezigen in de zaal deze vragen moesten veranderen door een A, een B of een C op te steken. Ook bij deze groep, bestaande uit leerkrachten, mensen van “School op Safe”, Veilig verkeer en anderen, was de mening niet altijd hetzelfde en zagen we verschillende antwoorden.

Het werd een gezellige middag waar veel gelachen werd om de aanwezige spreekstalmeester. Na afloop bedankte de wethouder de drie acteurs en gaf hun een blijk van waardering.

Film beschikbaar

U kunt zelf ook de film bekijken. Kijkt u eens of u de juiste antwoorden weet. De film vindt u hier. https://www.zekeropdefiets.nl/

Verkeerseducatie

SCHOOL op SEEF (www.schoolopseef.nl) is het regionale praktische verkeerseducatieprogramma waaraan de gemeente Gorinchem meedoet en waarbij iedereen een steentje kan bijdragen aan een verkeersveilige regio. De financiers van deze film zijn gemeente Gorinchem, regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden en provincie Zuid-Holland. Samen maken zij een punt van nul verkeersslachtoffers. Zie voor meer informatie: www.maakeenpuntvannul.nl