foto: gemeente Gorinchem

Vanaf 1 mei 2019 is Welzorg Nederland de nieuwe leverancier voor Wmo-hulpmiddelen in onze gemeente. De Stichting Gorinchems Platform voor Gehandicaptenbeleid en de Wmo-adviesgroep Gorinchem zijn uitgebreid betrokken geweest bij de voorbereiding en de eindbeoordeling van deze aanbesteding. Vrijdag 26 april werd op het stadhuis het contract getekend. Voor Gorinchem tekende wethouder Eelke Kraaijeveld,

Heeft u vragen over de Wmo? Het Wmo-zorg loket helpt: https://www.gorinchem.nl/zorg-en-ondersteuning/wmo-zorgloket