Verkeersexamens

Vrijdagochtend 24 mei fietsten in Gorinchem-West een groot aantal groepjes leerlingen in oranje hesjes. Deze leerlingen van de basisscholen deden toen het praktisch verkeersexamen.

De leerlingen fietsten in viertallen een route van ruim zeven en een halve kilometer. Scholen die aan het praktisch verkeersexamen in Gorinchem-West deelnamen zijn: OBS Anne Frank, KBS Mariëngaarde, Ds. Koelmanschool, Daltonschool de Poorter en SBO Beatrix de Burcht.

Voorbereiding middelbare school

De route van het verkeersexamen voert zoveel mogelijk langs alle scholen. Zo fietsen de leerlingen in hun eigen school- en leefomgeving en in minder bekend terrein. De route leidt de leerlingen langs de scholen van het Voortgezet Onderwijs, waar ze over niet al te lange tijd zelfstandig naar toe moeten fietsen. 

Op 10 punten langs de route beoordelen ouders de vaardigheden van de 160 leerlingen. Zaken waar op gelet wordt zijn: over de schouder kijken en richting aangeven, het goed rechts fietsen, maximaal met zijn tweeën naast elkaar fietsen en natuurlijk het goed toepassen van de verkeersregels.

 

 SCHOOL op SEEF

Het praktisch verkeersexamen, dat in Gorinchem onderdeel is van het programma SCHOOL op SEEF, sluit goed aan bij de provinciale campagne “Maak een punt van nul verkeersslachtoffers”. Met goede verkeerseducatie worden kinderen immers geholpen om zich te ontwikkelen tot veilige, zo zelfstandig mogelijke verkeersdeelnemers. De organisatie van het praktisch verkeersexamen is mogelijk gemaakt door de gemeente Gorinchem, de Regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden en SCHOOL op SEEF, het verkeerseducatieprogramma van het Regionaal Ondersteuningsbureau Verkeersveiligheid Zuid-Holland (ROV-ZH).