Maar denk eens mindervaliden

Er zijn veel mensen minder goed ter been in Gorinchem. Zij komen nogal eens in lastige situaties terecht. Dat komt door anderen die dit waarschijnlijk nog niet eens bewust doen.

Misschien kunt u er eens wat beter op letten. Zet niets op trottoirs, zodat mindervaliden met rollators, rolstoel of andere hulpmiddelen geen ruimte hebben om er langs heen te komen.

Voor bijna alle winkels staan tegenwoordig reclameborden op de stoep op plaatsen waar ze op smalle trottoirs echt een hindernis vormen.

Automobilisten parkeren hun voertuig vaak voor een winkel op de stoep. Maar dan krijg je situaties, zoals de fotograaf deze ochtend zelf meemaakte. zie foto.

Iets eerder was men in de Haarstraat bezig met werkzaamheden op het trottoir. Dat geeft niets, er moet gewerkt worden, maar hij was halverwege de straat bij een oprit de stoep opgereden en door de stremming moest hij ter plekke zien te keren op de stoep om weer 200 meter terug te rijden naar die oprit om van de stoep af te kunnen. zie foto

Denk even na, kijk naar de ruimte die overblijft, de mindervaliden zullen u dankbaar zijn.