Home Tags Waterschap

Tag: waterschap

Waterschap Rivierenland wint Waterinnovatieprijs 2018

Donderdag 29 november hebben Waterschap Rivierenland, onderzoeksinstituut Deltares en de project overstijgende verkenning Piping de Waterinnovatieprijs 2018 ontvangen.

Zaterdag westerstorm

Schrik niet, we lopen geen gevaar, maar juist om zo'n situatie aan te kunnen als het menens is, oefenen zo'n driehonderd vrijwilligers en medewerkers van Waterschap Rivierenland zaterdag 1 december een bedreigende hoogwatersituatie op de grote rivieren en op zee bij een westerstorm.

Deltacommissaris enthousiast over betrokkenheid bewoners

Op 19 november bezocht Deltacommissaris Wim Kuijken het dijkversterkingsproject Gorinchem-Waardenburg. Vijf werkgroepen van bewoners hebben de laatste jaren nauw samengewerkt met Waterschap Rivierenland en de Graaf Reinaldalliantie om de plannen voor de dijkversterking voor te bereiden.

Waterschap en gemeente Leerdam ondertekenen overeenkomst Toezicht indirecte Lozingen

Gemeente Leerdam en Waterschap Rivierenland hebben op 12 november 2018 een overeenkomst Toezicht indirecte Lozingen getekend. Het waterschap heeft, vanwege de overbelasting van de zuivering Leerdam, besloten om de gemeente te ondersteunen met het toezicht op de indirecte lozingen door bedrijven op het rioolwatersysteem.