Home Tags Waterschap

Tag: waterschap

Bijeenkomst over nieuw gemaal in Hardinxveld

Op woensdagavond 13 februari 2018 organiseert Waterschap Rivierenland een meedenktafel over de aanleg van een nieuw gemaal tussen de Giessen en de Beneden-Merwede nabij Hardinxveld.

Tot hier komt het water in jouw woonkamer

De dijken in het rivierengebied beschermen ons tegen een overstroming. Maar wat als het toch misgaat? In 1995 was het kantje boord in het rivierengebied.

Waterschap inspecteert rivierdijken na winter

In februari en maart inspecteert Waterschap Rivierenland de dijken langs de grote rivieren. In totaal zo’n 550 kilometer dijk.

Dooi zet door, gemalen draaien weer

Nu de dooi doorzet, draaien de gemalen van Waterschap Rivierenland weer. De verwachting is dat na het weekend de meeste sneeuw en ijs verdwenen zijn.

Gorinchem-Waardenburg voorbeeld voor dijkprojecten met kabels en leidingen

Het dijkversterkingstraject Gorinchem – Waardenburg ligt in het beheergebied van Waterschap Rivierenland. Er liggen twee waterleidingen die de dijk kruisen.

Deltacommissaris enthousiast over betrokkenheid bewoners

Op 19 november bezocht Deltacommissaris Wim Kuijken het dijkversterkingsproject Gorinchem-Waardenburg. Vijf werkgroepen van bewoners hebben de laatste jaren nauw samengewerkt met Waterschap Rivierenland en de Graaf Reinaldalliantie om de plannen voor de dijkversterking voor te bereiden.