Het gebouw, van de vereniging Hendrick de Keijzer, met de trapgevel in de Burgstraat 30 te Gorinchem ontvangt dit jaar een instandhoudingssubsidie van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Zo’n 2500 monumenten komen hier dit jaar voor in aanmerking. Voor Gorinchem is het genoemde pand aangewezen, dit gebouw op de hoek met de Vismarkt heeft een rijk versierde renaissance-trapgevel uit 1563. Het kreeg €.17256,– subsidie toegekend.

Met de Subsidieregeling instandhouding monumenten moet worden voorkomen dat rijksmonumenten in verval raken. Eigenaren van deze monumenten, waarvan er in Nederland meer dan zestigduizend zijn, kunnen bij de Rijksdienst aankloppen voor subsidie om bijvoorbeeld ‘technisch noodzakelijk’ herstel uit te laten voeren. Het doel hiervan is dat het monument in goede staat blijft bestaan.