De reden van de flinke verbazing is de plotselinge veranderingen die Stichting Gorinchemse Sportaccommodaties (SGS) heeft doorgevoerd voor de Gorinchemse Sportverenigingen. SGS heeft begin deze maand een brief gestuurd aan de besturen van de Sportverenigingen die gebruik maken van de sporthallen van Gorinchem. Tevens is het nieuwe beleid en de nieuwe werkwijze als gevolg van het raadsbesluit “Tarieven binnen- en buitensport”, die overigens pas vanaf 2020 ingaan, bekend gemaakt.
De SGS doet melding dat per juli 2019 ook nog haar algemene voorwaarden heeft aangepast aan de nieuwe situatie. Vanaf september zullen, zoals SGS schrijft in haar brief, twee vaste gezichten niet meer als beheerder actief zijn van de sporthallen.

Stadsbelang begrijpt dat de sportverenigingen onaangenaam verrast zijn door deze plotselinge aanpassingen. Juist in deze vakantietijd heeft men onvoldoende kunnen aanpassen aan alle veranderingen. Fractievoorzitter Hans van Mourik geeft aan, “Meerdere verenigingen zitten met de handen in het haar om vrijwilligers te scholen tot

EHBO’r of Bedrijfshulpverleners (BHV), dat wordt nu geëist in de voorwaarden. Eigenlijk is dat onmogelijk in zo’n korte tijd”. Plotselinge omslag van beleid zet veel sportverenigingen acuut voor het blok. Van Mourik begrijpt ook niet, waarom het raadsbesluit dat in 2020 pas ingaat, tot plotselinge veranderingen nu al worden doorgevoerd. “In het besluit van 23 mei j.l. staat ook dat een gezamenlijk persbericht door gemeente en SGS wordt opgesteld, maar het lijkt er op dat SGS een enorm voorschot heeft genomen”, aldus Van Mourik.

De fractie van Stadsbelang heeft contact gelegd met een aantal betrokken sportverenigingen en daarop vragen ingediend bij het college. “We willen alle Gorcumers een leven lang actief en Stadsbelang vindt het belangrijk dat we dan ook sportief moeten zijn naar sportverenigingen”, aldus de fractievoorzitter.