Sportverenigingen hebben wethouder Sport Joost van der Geest maandagavond laten weten blij te zijn met de verlaging van de sporttarieven

Tarievenverlaging

Uit het onderzoek dat het Mullier Instituut heeft uitgevoerd bleek inderdaad dat de Gorcumse tarieven significant hoger waren dan de tarieven uit de benchmark. Daarom zijn de verenigingstarieven verlaagd voor de sporthal (met 18%) en voor het wedstrijdbad (met 45%) 

Binnensportverenigingen

Yvonne Casteleyn (GKV): “Fijn dat de gemeente naar ons geluisterd heeft. Wij hebben als binnensportverenigingen aangegeven dat wij de huurtarieven van de Gorcumse sportaccommodaties erg hoog vinden. Dat is serieus opgepakt door daar onafhankelijk onderzoek naar te laten doen. Dat heeft ook daadwerkelijk geleid tot verlaging van de sporttarieven. Iets waar wij erg blij mee zijn!” 

Het belang van bewegen

Joost van der Geest (wethouder Sport): “Bewegen is belangrijk voor iedereen, jong en oud. Veel wordt gedaan via één van de vele Gorcumse sportverenigingen, waar maar liefst een kwart van de Gorcumse inwoners lid van is. Ik vind dus ook dat we goed naar onze sportverenigingen moeten luisteren en waar mogelijk faciliteren. Deze tariefsverlaging geeft de verenigingen ruimte om het aanbod voor de leden op het gebied van sport en andere activiteiten te verbeteren.”