Op donderdag 13 juni kwamen de bestuurders van de gemeenten Molenlanden, Vijfheerenlanden, Gorinchem,  Altena, West Betuwe, Hardinxveld-Giessendam en Sliedrecht bijeen om met elkaar in gesprek te gaan over het versterken van de leefbaarheid in de regio. Hierbij gaat het om de thema’s mobiliteit, zorg, werkgelegenheid en het onderwijs. Ook partners uit het bedrijfsleven, zorg en onderwijs zaten hierbij aan tafel.

De bijeenkomst is een vervolg op de resultaten van het onderzoek “Samen voor Elkaar” dat Bureau Berenschot uitvoerde. Het rapport bevat conclusies en aanbevelingen voor het gebied van Gorinchem en omgeving waarin 120.000 inwoners leven met onderlinge samenhang en wederkerige afhankelijkheid. De bijeenkomst was een eerste stap om met elkaar een passend antwoord te vinden op de gezamenlijke vraagstukken. 

Werken buiten de grenzen van eigen gemeente en provincie

De gemeenten gelegen in vier verschillende provincies werken allen samen met andere gemeenten in verschillende regio’s. Omdat de inwoners van deze zeven gemeenten zich bewegen in dit gebied als het gaat om wonen (zorg en leefbaarheid) en werken (mobiliteit en werkgelegenheid) willen de bestuurders aandacht hebben en houden voor de leefbaarheid van haar inwoners.

 De regio versterken door aanpak van gedeelde vraagstukken

Dagvoorzitter Peter van der Velden startte met een inspirerende lezing over regionale samenwerking. Het samenwerken in de regio biedt volop kansen mits iedereen er voor open staat en dat er vanuit de inhoud aan gewerkt wordt. De gesprekken aan de thematafels werkgelegenheid, zorg, onderwijs en mobiliteit resulteerden in concrete vraagstukken die elke gemeente herkent. De acties die nodig zijn, worden het komende half jaar opgepakt. Aan het einde van het jaar komen de bestuurders weer bijeen om de eerste resultaten met elkaar te delen.

 Samen zorgen dat de kwaliteit van de leefbaarheid vergroot

Burgemeester Melissant-Briene van Gorinchem, burgemeester Lokker van Vijfheerenlanden en burgemeester Van der Borg van Molenlanden kijken terug op een geslaagde middag. Er is een basis gelegd voor een goede samenwerking waar gewerkt wordt aan het vergroten van de kwaliteit van leefbaarheid voor alle inwoners.