Op vrijdagochtend 24 mei kunt u in Gorinchem-West een groot aantal groepjes leerlingen in oranje hesjes zien fietsen. Dit zijn leerlingen uit groep 7 van de basisscholen. Zij nemen deel aan het praktisch verkeersexamen. De leerlingen fietsen in viertallen een route van ruim zeven en een halve kilometer.

De route van het verkeersexamen voert zoveel mogelijk langs alle scholen. Zo fietsen de leerlingen zowel in hun eigen school- en leefomgeving als in voor hen minder bekend terrein. Ook brengt de route de leerlingen langs de scholen van het Voortgezet Onderwijs, waar ze over niet te lange tijd zelfstandig naar toe moeten fietsen.

Op 10 punten langs de route beoordelen ouders de vaardigheden van de 160 leerlingen die deelnemen aan het examen. Zaken waar onder andere op gelet wordt zijn: over de schouder kijken en richting aangeven, het goed rechts fietsen, maximaal met zijn tweeën naast elkaar fietsen en natuurlijk het goed toepassen van de verkeersregels. In het totaal worden de leerlingen op 33 onderdelen beoordeeld.

Burgemeester Reinie Melissant-Briene zal vrijdagochtend rond 9:00 uur het startschot voor het verkeersexamen geven en de eerste leerlingen succes komen wensen. Het praktisch verkeersexamen, dat in de gemeente Gorinchem onderdeel is van het programma SCHOOL op SEEF, past ook goed in de visie van de gemeente Gorinchem “Maak een punt van nul verkeersslachtoffers”. Want met goede verkeerseducatie worden kinderen immers geholpen om zich te ontwikkelen tot veilige, zo zelfstandig mogelijke verkeersdeelnemers.

Komt u de examenkandidaten op 24 mei tegen in het verkeer? Houdt u dan aan de geldende verkeersregels, want dat is de praktijk die de leerlingen normaal ook in het verkeer ervaren. Wat extra oplettendheid voor kinderen in het verkeer is natuurlijk wel altijd welkom.

Scholen die aan het praktisch verkeersexamen in Gorinchem-West deelnemen zijn: OBS Anne Frank,

KBS Mariëngaarde, Ds. Koelmanschool, Daltonschool de Poorter en SBO Beatrix de Burcht.


De organisatie van het praktisch verkeersexamen is mogelijk gemaakt door de gemeente Gorinchem, de Regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden en SCHOOL op SEEF, het verkeerseducatieprogramma van het Regionaal Ondersteuningsbureau Verkeersveiligheid Zuid-Holland (ROV-ZH). Samen maken zij een punt van nul verkeersslachtoffers. Doe mee!