eigen foto

In een enquête door Gorinchem Beweegt kwam naar voren dat 55+’ers graag een koor in hun wijk wilde om zo meer sociale contacten op te doen. Ook kwam naar voren dat de senioren vooral in een koor willen zingen wat overdag repeteert in de wijk waar ze wonen. Dit koor is in principe voor heel Gorinchem maar vestigt zich vooralsnog in de Gildenwijk. 

Iedere donderdagochtend van 9:30 tot 11:00 zingen we de longen uit het lijf onder bezielende leiding van de Gorinchemse dirigent Michel de Valk, bekend van Theatergroep Manteau en Popkoor 0183. We gaan vooral gezellig zingen maar doen ook zangtechnische oefeningen die het zingen prettiger maken om te doen. 
De keuze van het repertoire gaat van Nederlandstalig tot mooi, licht klassieke muziek?

Na afloop is er gelegenheid om even gezellig koffie te drinken.
Op donderdag 5 september vindt de eerste repetitie plaats op een nog nader te bepalen locatie.

info: www.seniorenkoorgorcum.nl