Op de Sociale media wordt druk geschreven over de dreigende sluiting van Theater De Vijzinnen, (vh. Nieuw Doelen). Ondanks dat de plannen voor nieuw- of verbouw nog niet af zijn, wil de gemeente het theater in juli sluiten.

Op Facebook presenteren Teus van der Stelt en Mikka Körner zelfs een plan om eventueel een tijdelijk theater Buiten de Waterpoort neer te zetten. Zij hebben er zelfs een passende naam voor “Theater Ondertussen.” Dit plan hebben zij aan de gemeente gepresenteerd en het zou daar warm zijn ontvangen.

Teus en Mikka vragen daarom op Facebook aan stadgenoten (clubs, scholen, verenigingen, enz.) of zij gebruik zouden willen maken van Theater “Ondertussen” in de maanden april, mei en juni. Zij rekenen daarbij op voldoende opgaven om zo een planning vol te krijgen. Inmiddels krijgen zij veel leuke reacties en nog meer suggesties op hun plan.

Raadslid Everdien Hamann van Gorcum Actief is heeft inmiddels een nieuw wapen in de strijd gegooid. In het AD zegt zij: “Ik krijg domweg geen antwoord op mijn vragen.” Ze gaat nu een stap verder en doet een “Verzoek om inlichtingen”.

Teus en Mikka rekenen op de Gorcumers en eindigen op facebook met de boodschap: Samen staan we sterk… als we kunnen aangeven dat het theater goed gebruikt gaat worden is het voor de gemeente makkelijker om er ja op te zeggen. Snelheid is geboden daar we voor het zomerreces een go moeten zien te krijgen. Wij hopen van harte dat jullie actief meedenken en zo gezamenlijk de gemeente overtuigen van de haalbaarheid van dit plan!

Zij hebben in ieder geval bereikt dat er veel gepraat wordt over ons theater. Columnist Roy Grünewald viel hen zelfs bij in een van columns in het AD. Inmiddels hebben de planmakers ook een website in het leven geroepen. Deze kunt u hier vinden: www.theaterondertussen.nl. De komende weken wordt u hier op de hoogte gehouden.

Het wordt een spannende periode voor de vele theaterliefhebbers.