Een nieuwe school in een nieuwe wijk

Kinderen in Hoog Dalem verdienen het beste onderwijs dat er bestaat! Daarom start Stichting OVO een school die we elk kind gunnen. 
In de nieuwe brede school in de wijk Hoog Dalem zal Stichting OVO een moderne Montessorischool inrichten met veel aandacht voor techniek, duurzaamheid en gezondheid.

In september 2019 start men al met een kleutergroep op een tijdelijke locatie aan de Top Naeffstraat (waar nu het tienercollege zit). In het voorjaar van 2021 zal het schoolgebouw in Hoog Dalem af zijn.

Uitgaande van de oorspronkelijke inspiratie in het werk van Maria Montessori zal Montessorischool Hoog Dalem voortdurend in ontwikkeling zijn. De school verzorgt, op grond van de nieuwste didactische, pedagogische en maatschappelijke inzichten, een goede omgeving voor de ontwikkeling van kinderen. Ze streven voor de kinderen de volgende doelen na:

  • Bekwaamheid om in het dagelijks, sociale en maatschappelijke leven en verdere studie te kunnen functioneren;
  • Ontwikkeling van persoonlijkheid: bewustzijn, identiteit, zelfrespect en wil;
  • Een persoonlijke, creatieve, onafhankelijke en verantwoordelijke rol in de samenleving van nu en morgen.

Wat de kinderen gaan leren op de Montessorischool Hoog Dalem

Leren doe je overal en altijd, zowel op school als in je eigen omgeving. Zij streven ernaar om de echte wereld in de school te halen en vervolgens met kinderen de omgeving in te trekken, om de opgedane kennis toe te passen in de praktijk.
De schoolomgeving van de kinderen wordt zo ingericht dat een zo breed mogelijke ontwikkeling door eigen activiteiten mogelijk is.
Zij onderscheiden de volgende domeinen in de ontwikkeling van kinderen:
perioden van groei (ontwikkeling van de persoonlijkheid);
• waarneming;
• motoriek;
• taal en lezen;
• rekenen en wiskunde (waaronder geometrie);
• kennisgebieden (ook wel kosmisch onderwijs genoemd);
• culturele vorming.

Dit onderwijs zorgt ervoor dat kinderen een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doorlopen. In de verschillende, elkaar opvolgende fasen, zal er veel aandacht voor het ontwikkelen van basisvaardigheden zijn (rekenen, taal en lezen). Daarnaast zijn voor hen het omgaan met elkaar, samenwerken en verantwoordelijkheid dragen, je gevoelens uiten, onderzoeken, creatief denken en een zelfstandige werkhouding ontwikkelen evenwaardige leerdoelen voor ieder kind. Het al op vroege leeftijd stimuleren van kennisverwerving en verwondering over de kosmos waar zij allen een deel van zijn en verantwoordelijk voor zijn, zal ons kenmerken als echte Montessorischool. Hieraan
wordt dan ook veel tijd en aandacht besteed. Er komt een focus op het ervaren en verklaren van technologie en wetenschap en er is veel aandacht voor sportiviteit en gezondheid.