foto: GP- buro

Het artikel over de eikenprocessierups, waar Gorinchem gisteren over schreef, wordt sneller achterhaald als gedacht. Er waren toen nog weinig meldingen bekend.

Een nieuwe lijst van de gemeente geeft inmiddels 20 locaties aan in Gorinchem, waar de eikenprocessierups is waargenomen.

De gemeente maakt bekend dat de locaties van nesten van deze rupsen zo snel en volledig mogelijk in kaart worden gebracht. Op plaatsen waar veel mensen komen en waar de nesten verwijderd zijn, worden de bomen gemarkeerd met een rood-wit lint. Bij een grote uitbraak schakelt de gemeente gespecialiseerde bedrijven in om deze te verwijderen. Bij een kleine uitbraak verwijdert de gemeente de nesten zelf. Op particulier terrein is de eigenaar hier zelf verantwoordelijk voor.

Kenmerken eikenprocessierups

De eikenprocessierups is de larve van een nachtvlinder die haar eitjes legt in de toppen van vooral eikenbomen. In april en begin mei komen de rupsen uit de eitjes. Na een aantal vervellingen vormen groepjes rupsen nesten op de stammen van eikenbomen. Vanaf half mei ontwikkelen de rupsen naast de normale witte haren ook de veel besproken brandharen.

Gezondheidsrisico’s

Wanneer contact met deze brandharen optreedt, kunnen gezondheidsklachten als jeuk, huiduitslag, irritatie aan de ogen of aan luchtwegen ontstaan. Meestal verdwijnen de klachten spontaan binnen enkele dagen tot weken. Neem bij twijfel contact op met uw huisarts. Kijk voor meer informatie op de website van de Dienst Gezondheid en Jeugd ZHZ.

Meld locaties van eikenprocessierupsen

Ziet u een locatie in Gorinchem waar zich één of meerdere nesten van de eikenprocessierups bevinden? Meld dit dan bij de gemeente via telefoonnummer 14 0183 of via het meldingsformulier.

 Kijk vooraf even of de melding al bij hen bekend is.

Bekende locaties

Haarwijk
Willem de Zwijgerstraat
Hendrikstraat
Anne Frankschool
Valkeniersweg
School De RotondeSportlaan 

Gildewijk
Schilderstraat
Hoepmakerstraat
Gijs van Andelpark |  skatebaan 

Lingewijk
Loevesteinlaan 3 

Molenvliet
Unitas
Typhoon
Brug nabij HC Rapid
SVW korfbal
Caribabad
Bataafsekade 

Oost
Top Naeffstraat |  Graaf Reinald School
Hendrik Tollenplantsoen
Dalem Donk 

HoogDalem
Steurgat