Asbest kan gevaarlijk zijn voor de gezondheid. Daarom stelt de overheid regels voor het gebruik van asbest. En voor wanneer asbest weg moet. Asbestdaken raken na verloop van tijd beschadigd door weer en wind. Bijvoorbeeld na hagelschade. Vroeg of laat komt er een moment dat asbestvezels vrijkomen. Daarom wil de regering asbestdaken per 31 december 2024 verbieden.

Bovenstaande informatie komt regelrecht van de website van de Rijksoverheid, maar staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat, D66) stelt voor om dit te vertragen tot 1 januari 2028, drie jaar later dus.

In Gorinchem is men bij verschillende bouwwerken al druk bezig en dat wordt uiteraard gewoon afgewerkt. De Lindeborg in de Haarstraat (tot aan de opening van Beatrix, het ziekengasthuis voor Gorinchem e.o.) wordt ook aangepakt. Op de bovenste verdieping haalt men de asbestdakplaten van het dak en vervangt deze voor veilig materiaal.

De woningen staan in de steigers, er lopen mannen in blauwe of witte pakken en hun gezicht achter maskers over de steigers en overal hangen gele linten met waarschuwingen. Alles volgens voorschrift.

Het is echter ook een beetje komisch om te zien. (Zie foto) Geel lint langs alle ramen, maar de balkons zijn gewoon vrij en nergens wordt aangegeven dat hier gaan zitten misschien niet zo slim is.

heerlijk op je balkonnetje

Bewoners die tijdens mooi weer in de tuin zitten hebben bij wind vaak het idee dat ze stof naar beneden zien komen. Of de asbest is weet natuurlijk niemand. Wel hoor je door hen zeggen: “Het lijkt alsof het asbest voor ons nu meer kwaad kan, dan voor de werkzaamheden.”

asbest of vuil

Waar pallets met bouwmateriaal hebben gestaan, worden plekken gezien met vuil dat misschien wel asbest is.

De meeste bewoners maken er grappen over en van enige angst is geen sprake. Het versterkt echter wel het gevoel, dat al die asbest verhalen sterk overdreven lijken, waarschijnlijk om het voor een betere prijs te kunnen verwijderen door een gespecialiseerd bedrijf.