foto: Molenlanden

Molenlanden – Op 27 mei ondertekenden dorpsraad Giessen-Oudekerk, Stichting O2A5, jongerensociëteit De Korf, Ontwikkelcombinatie Van der Padt/Van den Heuvel en de gemeente Molenlanden de intentieovereenkomst bewonersinitiatief Giessen-Oudekerk. Met de ondertekening van deze intentieovereenkomst leggen de betrokken partijen vast op welke manier ieder zich inzet voor het haalbaarheidsonderzoek naar de ontwikkeling van een nieuw schoolgebouw, realisatie van woningbouw en een geschikte locatie voor jeugdsoos De Korf.

Eind 2018 stelde de gemeenteraad van de voormalige gemeente Giessenlanden budget beschikbaar voor de uitvoering van een haalbaarheidsonderzoek. In de afgelopen periode hebben de betrokken partijen concrete afspraken gemaakt en deze vastgelegd in de intentieovereenkomst.

Haalbaarheidsonderzoek

Met de ondertekening van deze overeenkomst, start het project waarin de haalbaarheid van de realisatie van een nieuw schoolgebouw, de bouw van een nader te bepalen aantal woningen en geschikte varianten voor de locatie van jeugdsoos De Korf wordt onderzocht.

Zo wordt bijvoorbeeld nagegaan wat de mogelijkheden en de ruimtelijke en financiële gevolgen zijn van het realiseren van een nieuw schoolgebouw, met multifunctionele ruimte(n) voor onder andere een dorpskamer. Bij het onderzoek naar geschikte locaties voor de jeugdsoos De Korf wordt ook de huidige locatie meegenomen. De resultaten van het haalbaarheidsonderzoek worden in het najaar van 2019 verwacht.”

Gemotiveerd

Wethouder Johan Quik: “Het is mooi om te zien hoe gemotiveerd alle betrokken partijen zijn om te zorgen dat Giessen-Oudekerk een dorp blijft waar het prettig wonen en leven is. Met deze intentieovereenkomst zetten we met elkaar een belangrijke volgende stap.”