Half maart gaat de herinrichting van het Eind van start. Afhankelijk van het weer zullen de werkzaamheden zo’n 7 weken in beslag nemen.

Shared-space gebied

Een shared-space gebied wil zeggen rijbaan en voetpaden op gelijk niveau liggen. Het wordt verblijfsruimte waarin ook het verkeer van voetgangers, fietsen, scooters en auto’s dient te worden afgewikkeld. Iedere verkeersdeelnemer wordt ter plekke aangesproken op eigen verantwoordelijkheidsgevoel en inzicht omdat aanwijzingen en ge- en verbodeb ontbreken. Parkeerplaatsen verdwijnen, behalve enkele mindervalide plaatsen. Om de weggevallen plaatsen op te vangen worden er binnenkort in het Heerenlaantje, naast de parkeergarage Kweeklust, een 40-tal plaatsen aangelegd. De ruimte Buiten de Waterpoort wordt aantrekkelijker door verbetering van de verlichting.

Op het Eind gaat komt een laad-en losplaats, zodat opstoppingen kunnen worden voorkomen.

De Tolsteeg wordt een eenrichtingsverkeer straat. De rijrichting wordt van Eind naar Molenstraat. De Walstraat wordt dan de verbinding tussen beneden- en bovenstad. De tijd moet nog uitwijzen of dit een verstandig plan is