Deze week werden bij garage Kweeklust afbraak werkzaamheden verricht. Bouwvakkers verwijderden de stalen bogen, welke een passage boden boven het trottoir bij de ingang.

Door onder meer het verdwijnen van parkeerplaatsen aan het Eind door de herinrichting zoekt men andere plaatsen om parkeerplaatsen aan te leggen. De passage is verwijderd om op het grasveld, waar voorheen huizen stonden van de Bagijnenwalstraat, 40 tijdelijke parkeerplaatsen aan te leggen.