Op de foto: Leo Kortland (restaurant Merwezicht), Jens Nak (stagiair vanuit Merewade Praktijkschool) en wethouder Eelke Kraaijeveld

Vandaag ondertekenden de gemeente Gorinchem, Praktijkschool De Noordhoek en Merewade Praktijkschool een uitvoeringsplan. Met dit plan willen we dit schooljaar extra baankansen creëren voor 165 jongeren in de arbeidsmarktregio Gorinchem. Door financiële ondersteuning vanuit het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid kunnen de praktijkscholen deze jongeren extra begeleiden tijdens hun stage of bemiddelen naar werk, plaatsing bij dagbesteding of vrijwilligerswerk. Zo kan het aantal jongeren in de Participatiewet worden verminderd. 

Jan Wouters, directeur bij De Noordhoek: ” ‘Alle leerlingen van de Noordhoek met een passende baan van school’, is altijd al ons streven geweest. Door deze extra middelen kunnen we hier nog meer op inzetten. Daarnaast hopen we dat deze impuls leidt tot een structureel budget, waardoor we ook in de toekomst onze jongeren kunnen blijven helpen.”

Marieke van den Berg, directeur van Merewade Praktijkschool: “Op onze Merewade Praktijkschool zijn stages de basis van ons lesprogramma. Zoeken naar de juiste plek met vooral ook passende begeleiding is onmisbaar voor de duurzame doorstroom naar een baan. Wij bieden als team warme en adequate begeleiding en zijn blij met de grote bedrijvenkring om ons heen die ook op de stages goed voor onze leerlingen zorgt. Deze extra hulp van het ministerie is dus meer dan welkom.“

Wethouder Eelke Kraaijeveld: ”We zetten ons met elkaar in om ervoor te zorgen dat deze jongeren hun plek kunnen vinden op de arbeidsmarkt. Samen kunnen wij hen de juiste ondersteuning geven. Zo komen jongeren na hun school niet thuis op de bank te zitten, maar kunnen ze zich ontwikkelen en mee doen in de samenleving.

“ Baankansen voor 165 leerlingen

Het gaat om 40 leerlingen die aan het eind van dit schooljaar hun diploma halen. Doel is dat 80 procent van hen een betaalde, ‘gewone’ baan vindt of een vervolgopleiding gaat doen. Daarnaast worden 125 derdeklassers die nu stage lopen en volgend jaar examen doen, begeleid zodat zij hun stage en daarna het laatste schooljaar succesvol kunnen afronden. 

Extra financiële ondersteuning

Gorinchem en andere gemeenten in de regio AV hebben ervoor gekozen om extra te investeren in deze doelgroep jongeren en in de verbetering van de aansluiting van onderwijs en arbeidsmarkt. Concreet betekent dit voor de jongeren dat zij worden ondersteund in hun persoonlijke ontwikkeling op weg naar werk en het vinden en behouden van een baan. 

In de arbeidsmarktregio Gorinchem wordt ook samengewerkt met regionale bedrijven en instellingen. Dit sluit aan bij het sociaal akkoord tussen het kabinet en de werkgevers- en werknemersorganisaties van april 2013.