Fractie van Maaren stelt vragen aan College

De afgelopen weken, tot op heden, is iedereen druk met de eikenprocessierups. In elke krant, tv talkshow of gewoon bij het koffie-apparaat heeft men het over de vervelende eikenprocessierupsen. Ze kunnen voor ernstige gezondheidsklachten zorgen bij mens en dier. De brandharen, die zich tot op grote afstand van nesten verspreiden, blijven jaren actief. Weken van jeuk, koorts, ontstekingen en andere klachten kunnen belemmerend bij mensen werken.

Fractie van Maaren heeft daarom de volgende vragen aan het college:

  • 1. Heeft Gorinchem ook risicovolle bomen/gebieden, waarbij de eikenprocessierups zich makkelijk kan nesten.
  • 2. Zijn de eikenprocessierupsen ook in Gorinchem gesignaleerd?
  • 2.a Zo ja, is er ook informatie bekend over het aantal meldingen zijn via de huisartsen?
  • 3. Indien er ook in Gorinchem een uitbraak van eikenprocessierupsen is, zijn deze zodanig dat de gemeente voor 2020 maatregelen moeten nemen om dan een nieuwe uitbraak te voorkomen? (Er zijn gemeenten die preventief de eikenprocessierupsen bestrijden)
  • 4. Is er bij een mogelijk lokale uitbraak ook een communicatieplan bij de gemeente beschikbaar om inwoners, maar ook scholen te informeren hoe om te gaan bij het signaleren van een nest of hoe met eventuele klachten om te gaan?

Uw reactie zien wij graag tegemoet.
Met vriendelijke groet, Renate van Maaren – Fractie van Maaren