In Gorinchem zijn momenteel 2 buurtpreventieteams actief: Buurtpreventie Oost (43 leden) in de wijken Gorinchem Oost, Wijdschild, Hoog Dalem en Dalem en buurtpreventie Stalkaarsen (23 leden) in de wijk Stalkaarsen.

De aanwezigheid van de buurtpreventieteams draagt bij aan de veiligheid en aan het veiligheidsgevoel in de wijken. Ook onvolkomenheden in het openbaar gebied worden gemeld, zoals defecte verlichting, losliggende tegels en dergelijke.

Besluit college

  • Het college heeft besloten om Buurtpreventieteam Oost een eigen budget ter beschikking te stellen van € 45,- per lid per jaar voor een periode van 2 jaar. Dit bedrag is gebaseerd op de kosten zoals de afgelopen jaren door het team zijn gemaakt.
  • Buurtpreventie Stalkaarsen conform hun wens te faciliteren zoals tot nu toe gebruikelijk.
  • Nieuwe buurtpreventieteams eerst faciliteren met materialen. Ervaring met het opstarten van de 2 teams leert dat het goed is om een team de eerste jaren te faciliteren met materialen als hesjes en zaklantaarns. Dit geeft een team ruimte om zich te richten op hun doelstelling en deze verder uit te rollen.