De Gorinchemse ondernemingsvereniging IKG heeft een nieuwe voorzitter.

Edward van der Meijden, directeur van Cantrijn, volgt Ed Schobben op, die gedurende de afgelopen zes jaar deze functie vervulde. Ook Martijn Spijk, directievoorzitter van Rabobank Alblasserwaard Vijfheerenlanden, en Marcel Fierens, partner bij Visser & Visser Accountants, treden toe tot het bestuur van de vereniging die dit jaar haar 45-jarig jubileum viert.

Tijdens de algemene ledenvergadering keek Ed Schobben met een goed gevoel terug op z’n periode als voorzitter. Hij memoreerde dossiers waarop het bestuur en commissies in de afgelopen jaren veel bereikt hebben, zoals de A27, onderwijs, arbeidsmarkt en de beveiliging van de bedrijventerreinen. “Na de roerige tijden met verschillende burgemeesterswisselingen, heb ik het GO2032-traject ervaren als een positieve wending in de relatie tussen gemeente, ondernemers en inwoners. De opbrengsten hiervan moeten we als ondernemingsvereniging in de komende jaren zeker mede onder de aandacht houden”, zo gaf hij zijn opvolger mee.

Tenslotte bedankte Schobben zijn medebestuursleden en in het bijzonder penningmeester Arjan Mul, algemeen directeur van Van Boven Kunststoffen, en bestuurslid Adriaan Elenbaas, commercieel directeur Rivierenland bij ABN AMRO, die beiden eveneens na zes jaar afscheid namen als IKG-bestuurslid.

De nieuwe voorzitter Edward van der Meijden prees de tomeloze inzet van zijn voorganger en gaf een doorkijkje naar de ambities van het IKG-bestuur voor de komende jaren. “Een goed ondernemersklimaat ontstaat wanneer ondernemers met elkaar verbonden zijn. Hier heb je bij voorkeur één sterk overkoepelend platform voor nodig, een platform dat verbindt én dat zich sterk maakt voor collectieve ondernemersbelangen. Dat platform is de IKG. Ons doel is om alle bedrijven in Gorinchem en omstreken, zowel met als zonder personeel, te verenigen en te verbinden. Het lidmaatschap moet voor iedereen vanzelfsprekend zijn. Hier gaan we ons als bestuur sterk voor maken”.

Van der Meijden is blij dat Marcel Fierens opnieuw in het bestuur plaatsneemt, wederom als penningmeester, maar nu ook als vicevoorzitter. Met Martijn Spijk is er opnieuw een bankier vertegenwoordigd. Nettie Roubos (Ansowiets), Bert Reijnders (Reijnders Graveertechniek) en Martien van Leeuwen (SBA Beveiliging) en secretaris Jan-Rob van Manen (DHC Advocaten) completeren het IKG-bestuur. Aan laatstgenoemde viel de eer te beurt om stil te staan bij het besluit van Marjo Kuyntjes om na bijna 10 jaar te stoppen met de secretariaatsondersteuning van de IKG. Ze werd uitvoerig bedankt voor haar betrokken inzet.