Eigen foto

We mogen weer stemmen! Op woensdag 20 maart 2019 zijn de waterschapsverkiezingen. Maar wat valt er te kiezen bij deze verkiezingen? En wat doet Waterschap Rivierenland eigenlijk? Waarom zijn deze verkiezingen belangrijk? Wat willen de verschillende partijen bereiken? Ontdek tijdens het debat op dinsdag 12 maart in de Vijfzinnen (Nieuwe Doelen) in Gorinchem welke partij het beste bij u past.

Klimaatverandering

Het klimaat verandert. Extreme weersomstandigheden komen steeds vaker voor. In 2018 was er in januari hoogwater en in de zomer veroorzaakte de langdurige droogte een extreem lage waterstand. Dit brengt nieuwe uitdagingen voor de toekomst met zich mee. Het waterschap heeft invloed op de aanpak. Bent u benieuwd hoe de visies van de verschillende partijen hierop zijn?

Tijdens deze avond hoort u meer over de belangrijke thema’s: Experts lichten de thema’s als klimaat, energie en bodemdaling toe en we gaan met elkaar aan tafel het gesprek aan.

Waar en wanneer?

Op dinsdag 12 maart bent u vanaf harte welkom om 19.30 uur in de De Vijfzinnen (Nieuwe Doelen), Haarstraat 64 in Gorinchem.

Het programma ziet er als volgt uit:

19.30 uur Inloop

20.00 uur Opening met o.a. theatergroep Over & Weer ‘de dijk breekt

20.10 uur Experts aan het woord over klimaat en de gevolgen van klimaatverandering & bodemdaling

20.20 uur Twee rondetafelgesprekken met lijsttrekkers en experts

21.10 uur Zeepkistpitches lijsttrekkers

21.30 uur Borrel en napraten

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op www.wsrl.nl/debat of meldt u kosteloos aan door een mail te sturen naar waterschapsverkiezingen@wsrl.nl.