Gorinchem benoemt nieuwe gemeentesecretaris

Het college van B&W heeft besloten om Caroline Bos per 1 december te benoemen als nieuwe gemeentesecretaris van de gemeente Gorinchem.

College biedt Begroting 2019 aan Gorcumse gemeenteraad aan

De Begroting 2019 is aangeboden aan de raad. Het het college van burgemeester en wethouders zegt hierbij: 'Gorinchem is een prachtige groene en gezonde stad waarin de charme van kleinschaligheid en stedelijke elan hand in hand gaan. In de vestingstad wil je wonen, werken en verblijven, of je nu jong of oud bent'

Leerlingen actief met lasergun in de Gildenwijk

Vandaag vond de eerste verkeersactiedag in de Gildenwijk plaats van de gemeente, Veilig Verkeer Nederland en de politie. Leerlingen van de Mariëngaarde en De Poorter mochten, onder begeleiding, met een lasergun de snelheid meten. Een waardevolle educatieve actie.

Reconstructie Spijksesteeg en rotonde Van Andel Spruytlaan

Na de verbeterde aansluiting op de A15, wordt nu de Spijksesteeg verder aangepast voor een betere en veiliger doorstroming. Door de groei van het aantal bewoners en bedrijven groeit ook de druk op de huidige wegen