Parkeren vanaf 1 januari 2019

Voor bewoners en bedrijven uit de binnenstad zijn er twee inloopbijeenkomsten over deze nieuwe parkeermaatregelen.

Informatieavond parkeren binnenstad

Voor bewoners en bedrijven uit de binnenstad zijn er 2 inloopbijeenkomsten over de nieuwe parkeermaatregelen in de binnenstad:

Diploma’s en jubilea korpsavond brandweer Gorinchem

Tijdens de jaarlijkse korpsavond op vrijdag 2 november vond de uitreiking plaats van diploma's, onderscheidingen en oorkondes. Na de inleidende toespraak van Frans Hoeksma, de operationeel manager ad interim van de post Gorinchem, werden door burgemeester Reinie Melissant-Briene de in het afgelopen seizoen behaalde diploma's en onderscheidingen uitgereikt.

Maand van Respect en stadhuis

In aansluiting op de landelijke Week van Respect van 5-11 november organiseren we als gemeente samen met de Gorcumse scholen de Maand van Respect.

Gorinchem benoemt nieuwe gemeentesecretaris

Het college van B&W heeft besloten om Caroline Bos per 1 december te benoemen als nieuwe gemeentesecretaris van de gemeente Gorinchem.

College biedt Begroting 2019 aan Gorcumse gemeenteraad aan

De Begroting 2019 is aangeboden aan de raad. Het het college van burgemeester en wethouders zegt hierbij: 'Gorinchem is een prachtige groene en gezonde stad waarin de charme van kleinschaligheid en stedelijke elan hand in hand gaan. In de vestingstad wil je wonen, werken en verblijven, of je nu jong of oud bent'