Tractoren en bedrijfswagens m.i.v. 2019 niet meer welkom op het afvalbrengstation

De vergunning van de afvalbrengstations staat het innemen van bedrijfsafval niet toe.

Ondertekening intensieverklaring Eco-schools

Donderdag 1 november werd de intentieverklaring voor Eco-Schools ondertekend door directeur Wim Langens van het Fortes Lyceum Gorinchem, wethouder Eelke Kraaijeveld

Waterschap en gemeente Leerdam ondertekenen overeenkomst Toezicht indirecte Lozingen

Gemeente Leerdam en Waterschap Rivierenland hebben op 12 november 2018 een overeenkomst Toezicht indirecte Lozingen getekend. Het waterschap heeft, vanwege de overbelasting van de zuivering Leerdam, besloten om de gemeente te ondersteunen met het toezicht op de indirecte lozingen door bedrijven op het rioolwatersysteem.

Laatste blaadjes gaan vallen

Dit weekend konden we goed gaan merken dat de herfst steeds meer het weerbeeld gaat bepalen. Het zachte najaar had ervoor gezorgd dat veel blaadjes van de bomen nog een poosje bleven hangen.

Opfriscursus Autorijden voor Senioren

Vrijdag 23 november 2018 organiseert Veilig Verkeer Nederland, samen met de gemeente Gorinchem en de Regionale Projectgroep Verkeersveiligheid(RPV) Alblasserwaard-Vijfheerenlanden een Opfriscursus Rijvaardigheid voor senioren.

Ode aan de Synode

Zaterdag 10 november was de opening van de expositie; Werk, Bid & Bewonder in het Dordrechts Museum. Deze werd gepend door Zijne Majesteit Koning Willem Alexander.