Burgemeester Melissant-Briene heeft een schuur achter een woning aan de Parallelweg gesloten, omdat er vorige week woensdag door de politie een handelshoeveelheid hennep werd aangetroffen. De hennep werd door de politie in beslag genomen.

Het pand is voor de duur van drie maanden gesloten, op grond van artikel 13b van de Opiumwet, waarin staat dat de burgemeester een pand waar drugs gefabriceerd of verhandeld wordt mag sluiten.

Hoge prioriteit

Het aanpakken van drugsgerelateerde activiteiten heeft in de gemeente Gorinchem hoge prioriteit. Deze vorm van criminaliteit brengt onveiligheid en overlast met zich mee voor de omgeving, omdat het een aanzuigende werking heeft op criminele activiteiten.

De sluiting van panden is erop gericht een aantal doelen te bereiken, namelijk: de bekendheid van het pand als drugsadres teniet doen, een signaal afgeven dat de geconstateerde feiten onacceptabel zijn én om verdere aantasting van het woon- en leefklimaat te voorkomen.

Signaal naar drugscriminelen

Zichtbare sluitingen zijn een signaal naar drugscriminelen en buurtbewoners dat wordt opgetreden tegen drugscriminaliteit.