foto: Noah Saarloos

Zondag kwam de fotograaf van Gorkums Nieuws over over het marktgedeelte aan Achter de Kerk. Er was weinig beweging op dat moment en juist daarom viel het op dat het wel heel leeg leek.

foto: GP-buro – archief 7 maart 2018

Oorzaak was dat er geen bomen meer stonden, terwijl deze er op 7 maart 2018, pas geplaatst waren bij de herinrichting van de Groenmarkt. Deze waren zo’n 30 centimeter boven de grond afgezaagd.

Navraag leerde dat de bomen niet opgewassen bleken tegen het onverwacht hoge grondwater. Hierdoor begonnen zij takken en bladeren te verliezen en was redding van de bomen niet mogelijk.

foto: GP-buro

In het najaar gaan er andere bomen geplaatst worden. Dit worden honingbomen die tevens bijdragen aan de biodiversietijt. De bomen worden boven de grond geplaatst in plantenbakken. De bakken zullen zo ingericht zijn, dat zij ook als zitje gebruikt kunnen worden. Tussen de bomen wordt ruimte voor het stallen van fietsen gemaakt. Ronde bloembakken, zoals in Gorinchem meer staan, zullen als afscheiding dienen tussen voetgangersgebied en openbare weg.

De poller die Groenmarkt en Achter de Kerk van elkaar scheidt, t.h.v. het achterterras van ‘T Oude Stadhuys” wordt verwijderd. Camera’s registreren of men zag aan de gesloten tijden houdt. Slaagt deze proef, dan zullen er wellicht meer pollers verdwijnen in de binnenstad.

De planning is om in het vierde kwartaal van dit jaar de werkzaamheden uit te voeren. De kosten worden geraamd op zo’n €. 50.000.