Beweging voor alle Gorcumers mogelijk maken. Dat vindt de gemeente belangrijk. Ook voor mensen voor wie bewegen niet vanzelfsprekend is. De gemeente werkt daarom nauw samen met lokale (sport)aanbieders voor aangepaste sport- en bewegingsprogramma’s. Het hele sport- en bewegingsaanbod staat in de vernieuwde Beweegwijzer: een handig overzicht van het sport- en beweegaanbod voor alle inwoners van Gorinchem die een passende sport- of bewegingsactiviteit zoeken. Zo is beweging voor iedereen mogelijk.

Huisarts Pons: “Wij ondersteunen mensen op weg naar een gezonde leefstijl. Beweging is daarin belangrijk. De Beweegwijzer is een nuttig instrument voor ons als huisartsen en onze praktijkondersteuners om mensen door te verwijzen naar het juiste aanbod.

” Wethouder Van der Geest: “Dit sport- en beweegaanbod is een praktische invulling van de ambities uit de beleidsvisie De Kracht van Sport 2017-2021. Een van de vijf pijlers in die visie is ‘meedoen door beweging’: de gemeente zet sport in als middel voor vitaliteit, participatie en het versterken van eigen kracht. Geweldig dat er zoveel Gorinchemse (sport)aanbieders een aangepast sportaanbod hebben, zodat echt iedereen mee kan doen.

Geen drempels om te bewegen

Naast het beweegaanbod geeft deze Beweegwijzerook informatie die mogelijke drempels om in beweging te komen -zoals vervoer of financiën – weg kunnen halen. De Beweegwijzer vindt u op de website van Gorinchem Beweegt. U kunt de gids ook afhalen op het gemeentehuis. 

Uitgaan van positieve gezondheid

We werken in Gorinchem vanuit de gedachte van ‘positieve gezondheid’. Het accent ligt hierbij op mensen zelf, op wat hun leven betekenisvol maakt. Het is een manier om breder naar gezondheid te kijken dan alleen de lichamelijke kant. Zo gaat het bijvoorbeeld ook over eigen grenzen kennen. Lekker in je vel zitten. En mee kunnen doen. Het gaat erom dat inwoners zich gezond en energiek voelen, op de manier die bij hen past.