Wijkagent Pieter van de Velde was aanwezig  bij een les van ANWB Streetwise!  Deze werd gegeven bij de Anne Frankschool aan de Eendenplas te Gorinchem.

Kinderen zijn kwetsbaar in het verkeer. ANWB zorgt door verkeerseducatie binnen het basis- en voortgezet onderwijs (Next Level) voor betere verkeersveiligheid.