De gemeente Gorinchem vraagt gebruikers van de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) jaarlijks naar hun ervaringen. Gorcumse Wmo-cliënten geven de ondersteuning vanuit de gemeente een mooie beoordeling: 89% is tevreden over de ondersteuning en dienstverlening. De scores liggen dit jaar aanzienlijk hoger dan vorig jaar. Er zijn ook aandachtspunten. Zo zijn veel ondervraagden onvoldoende bekend met de mogelijkheden van mantelzorgondersteuning en onafhankelijke hulp bij de zoektocht naar de juiste zorg.

Wethouder Eelke Kraaijeveld: “De scores in dit onderzoek zijn beter dan het jaar ervoor. Daar zijn wij natuurlijk blij mee. De kwaliteit van dienstverlening en ondersteuning is een continu punt van aandacht. Maar ook de bekendheid en vindbaarheid van de ondersteuning en zorg. De komende periode willen we dan ook verder inzoomen op mantelzorg en zien waar dit verbeterd kan worden. We blijven ons inspannen om met elkaar degenen die het nodig hebben zo optimaal mogelijk te ondersteunen.” 

Stijging in tevredenheid Wmo-gebruikers

In totaal deden 330 Gorcumse cliënten mee aan het onderzoek. Het merendeel van de gebruikers is tevreden over de dienstverlening en ondersteuning. 85% (was:  77%) vindt de ondersteuning passen bij de hulpvraag. 87% (was: 79%) beoordeelt de ondersteuning als goed. Gorinchem scoort over de gehele linie iets hoger dan regio en vergelijkbare gemeenten 

Vragenlijst breder dan verplichte basisvragen

De gemeente voert sinds 2016 jaarlijks een onderzoek onder Wmo-cliënten uit. Dit is wettelijk verplicht. De tien verplichte basisvragen gingen vooral over het Wmo-loket van de gemeente, de kwaliteit, ondersteuning en het effect van de ondersteuning die cliënten ontvangen. 

De gemeente vindt het zelf ook belangrijk om te weten hoe Gorcumers de dienstverlening en ondersteuning vanuit de Wmo ervaren. Daarom zijn er extra vragen gesteld over inhoudelijke thema’s zoals bijv. de bekendheid van de financiële regeling ‘Meerkosten’; hiervan kunnen mensen met een chronische ziekte of beperking gebruik maken. Of de bekendheid van een vertrouwenspersoon, de mantelzorgondersteuning of de klachtenprocedure. Dit zijn namelijk belangrijke voorzieningen voor onze inwoners.