In het verleden had woningcoöperatie Poort6 plannen om de buurt rond Katerstraat, Bagijnenwalstraat groots aan te pakken.

Het zorgde destijds nogal voor verwarring bij de oudere bewoners van de Lindeborg in de Haarstraat. De Lindeborg zou bij deze plannen ook voor het grootste deel gesloopt gaan worden.

De financiële crisis was de oorzaak, dat de bouw toen niet door kon gaan. Sindsdien lag de grond naast de Lindeborg en aan de Bagijnenwalstraat braak.

Inmiddels veranderde ook de wet en mocht een sociale verhuurder, zoals Poort 6, geen koopwoningen meer bouwen. Poort6 ziet de bouw van sociale woningen niet zitten op deze locatie, omdat zij in de binnenstad al heel veel sociale woningen bezit.

Poort6 heeft er daarom voor gekozen om de braakliggende grond te verkopen. De Grienden VOF is nu eigenaar en zij gaan op deze grond koopwoningen bouwen. Op dit moment is De Grienden VOF bezig de plannen voor te bereiden en uit te werken.

tijdelijke buurttuin

Helaas werd de tijdelijke “Buurttuin”, hoek Lindenboom/Bagijnenwalstraat, wel heel erg tijdelijk. De nog niet zo lang geleden geopende buurttuin is nu al weer gesloten.

In opdracht van De Grienden VOF wordt er binnenkort op de percelen bodemonderzoek verricht en worden er proefsleuven gemaakt voor archeologisch onderzoek. Ook worden er zogenaamde sonderingen uitgevoerd om de vastheid van de verschillende grondlagen te bepalen.

Alles bevindt zich nu in een fase dat er verder nog weinig over de bouw verteld kan worden.