Ondertussen is iedereen wel op de hoogte, dat het Eind opnieuw wordt ingericht. Het ontwerp hiervoor is op een interactieve manier en met behulp van participatie tot stand gekomen.

Het Eind wordt ingericht als een shared-space gebied waarbij de voetpaden en de rijbaan op hetzelfde niveau komen te liggen. De parkeerplaatsen verdwijnen, deze komen op een andere plek in de stad terug.

In maart is men met de werkzaamheden begonnen en mem hoopt eind april het werk af te ronden. Hierbij spelen natuurlijk ook de weersomstandigheden een rol spelen.

De werkzaamheden worden in 4 fasen afgerond. Op dit moment is men met fase groen bezig.

Onderstaande beelden geven een beeld van de stand van zaken op dit moment.