Het oppervlaktewater tussen de snelweg A15 en het Lingebos bij Spijk, ten oosten van Gorinchem, is ernstig vervuild met zware metalen. Dat blijkt uit meetresultaten van Waterschap Rivierenland. Wij ontraden gebruik van en contact met grond- en oppervlaktewater in het gebied tussen de snelweg A15 en het Lingebos (rode arcering op de kaart).

kaartje.JPG

In het rode gebied op de kaart wordt contact met grond- en oppervlaktewater ontraden.

De vervuiling hangt samen met de werkzaamheden aan de nieuwe golfbaan, die vandaag zijn stilgelegd door de gemeente West-Betuwe. Waterschap Rivierenland neemt maatregelen om verspreiding van de vervuiling tegen te gaan. We zetten een gemaal stil, stoppen de inlaat vanaf de Linge en laten op drie plaatsen watergangen afdammen. We monitoren intensief de waterkwaliteit in het gebied.