foto: Gemeente Gorinchem

Oud wethouder, Arjen Rijsdijk pleit voor het benutten van meer energie uit water!

Warmte uit water als alternatief voor aardgas. De 230 huizen, die een aantal jaren terug in de Gorinchemse wijk Hoog Dalem gebouwd zijn bewijzen dat het kan. Deze 230 woningen zijn namelijk niet aangesloten op het gasnet, maar worden ’s winters verwarmd met warmte die ’s zomers onttrokken is aan nabijgelegen sloten.

Een duurzaam alternatief voor aardgas

Arjan Rijsdijk, die voor Water Natuurlijk op de kandidatenlijst staat voor de komende Waterschapsverkiezingen, maar ook acht jaar wethouder in Gorinchem is geweest vindt dat er veel meer werk gemaakt zou kunnen worden van deze potentiële duurzame energiebron. “De thermische energie uit oppervlaktewater kan naast zon- en windenergie een grote bijdrage leveren aan onze duurzaamheidsdoelstellingen”, stelt Rijsdijk. Uit onderzoek blijkt namelijk dat warmte uit water zeker in 12% van onze warmtevraag en 54% van onze koudevraag kan voorzien. “Dat potentieel moeten we nu echt met elkaar benutten! Waterschap, gemeente, warmteleveranciers en woningcorporaties”!

Het principe van energie uit oppervlaktewater

Het principe van thermische energie uit oppervlaktewater in de watergangen in Hoog-Dalem werkt als volgt: Bij UIT wordt afgekoeld water geloosd dat in de richting van de pijlen stroomt bij IN wordt ingenomen. De afstand tussen het lozings- en inlaatpunt is 1650m. Gedurende deze rondgang warmt het water weer op tot de natuurlijke temperatuur.