Vandaag, vrijdag 8 maart, is het Internationale Vrouwendag. Voor de Gorcumse gemeenteraad aanleiding om actief de betrokkenheid van vrouwen bij de politiek te vergroten. Acht ambassadeurs willen samen met de hele gemeenteraad aan de slag om vrouwen te enthousiasmeren voor een politieke loopbaan.

Deze ambassadeurs zijn de zeven vrouwelijke raadsleden en de burgemeester. Zij willen als ambassadeurs samen met de hele gemeenteraad aan de slag om te zorgen voor een goede vertegenwoordiging van vrouwen in de politiek. Dit kan bijvoorbeeld door vrouwen te enthousiasmeren voor een politieke loopbaan.Raadslid Laura Pellikaan: “We gaan ruimte creëren voor en met de Gorcumse vrouw om haar betrokkenheid met de politiek te vergroten”. 

Evenwicht

Ingrid Zwaan (D66), initiatiefnemer, benadrukt dat participatie van vrouwen van belang is. “Niet alleen in de politiek, maar eigenlijk op alle denkbare gebieden in onze samenleving. We zouden moeten streven naar een evenwicht tussen mannen en vrouwen, maar zeker ook evenwicht in alle andere aspecten van diversiteit. Els Borst (oud-politica en oud-minister voor D66 en overleden in 2014) heeft dat wat mij betreft treffend verwoord: “Politiek is te belangrijk om alleen aan mannen over te laten.” 

Stemmen

Everdien Hamann (GA), roept vrouwen op om te stemmen. “Ook wie geen politieke ambities heeft, kan betrokken zijn bij de eigen leef- en werkomgeving voor nu en de toekomst. Daarom roep ik vooral ook vrouwen op om straks te gaan stemmen, liefst op een vrouw, die die ambities wel heeft. Stemrecht is een verworven recht, waar vrouwen in het verleden hard voor hebben geknokt.’’

100 jaar

In 2019 zijn vrouwen 100 jaar vertegenwoordigd in de Gorcumse gemeenteraad. Op 8 oktober 1919 werd namelijk de eerste vrouw in de raad geïnstalleerd: mevrouw De Boon-Niesthoven van de Communistische Partij. 

Internationale Vrouwendag

Het landelijke doel van Internationale Vrouwendag is om aandacht te geven aan vrouwenthema’s zoals economische zelfstandigheid, huiselijk geweld en andere aandachtspunten op het gebied van emancipatie en participatie (bron: https://www.internationale-vrouwendag.nl ).