Als eerste in Zuid-Holland ontving Rijschool K-Drive vandaag het Rijleskeurmerk, uitgereikt in de hal van het stadhuis.

Burgemeester Reinie Melissant mocht het certificaat overhandigen.
Tijdens de uitreiking benadrukte de burgemeester dat het belangrijk is om mensen om je heen te hebben die je gevraagd en ongevraagd feedback geven. Als kernwoord gebruikte ze de term “corrigeerbaarheid”. In haar ogen moet iedereen daar open voor staan; inclusief burgemeesters. Anders lopen die het risico onaangename mensen te worden.

Ze vind het keurmerk heel fijn voor consumenten omdat die nu weten dat de gecertificeerde rijscholen hun zaakjes goed voor elkaar hebben. Hierbij refereerde ze naar excessen en dat CBR kandidaten krijgt die niet klaar zijn voor het examen.

Tot slot sprak ze haar waardering uit voor het behalen van het keurmerk door rijschool K-Drive.

Het Rijleskeurmerk heeft betrekking op de opleiding voor het rijbewijs B (personenauto’s) en geeft de betere rijschool de mogelijkheid zich te onderscheiden op kwaliteit. De controle of een rijschool aan de eisen voldoet wordt – door middel van audits – gedaan door het Centrum voor Certificatie. De erkende rijscholen krijgen behalve het certificaat een vermelding in het kwaliteits­register van het Rijleskeurmerk. Hiermee is het voor de consument direct duidelijk welke rijscholen aan de gestelde eisen voldoen en betrouwbare informatie verstrekken.

Meer info op: https://rijleskeurmerk.nl

foto’s: gemeente Gorinchem