In Hoog Dalem wordt een nieuwe brede school gebouwd. Frencken Scholl Architecten uit Maastricht gaat de school ontwerpen.

Frencken Scholl Architecten heeft veel ervaring op het gebied van brede scholen. De planning is dat onze brede school in 2021 in gebruik genomen wordt.

Brede school met veel mogelijkheden

In de nieuw te bouwen brede school kunt u terecht voor veel voorzieningen:

  • onderwijs en opvang in de wijk
  • mogelijkheden voor een buurthuis
  • mogelijkheden voor binnen- en buitensport

Samenwerken

Partners die samenwerken bij de realisatie van de nieuwe school zijn de schoolbesturen OVO en LOGOS en Stichting Kindercentra Gorinchem. Zij gaan deelnemen in deze school.

Selectie

Voor de architectenselectie is een Europese niet-openbare aanbestedingsprocedure gevolgd.

Voor de selectie van de adviseurs installaties is een meervoudig onderhandse procedure doorlopen. Deze opdracht is uiteindelijk gegund aan Klictet Advies uit Waalwijk.