Inwoners met een smalle beurs die juridische vragen hebben over bijvoorbeeld schulden, uitkeringen, toeslagen en minimavoorzieningen kunnen vanaf nu terecht bij Bureau Sociaal Raadslieden.

De gemeente start deze nieuwe dienstverlening voor een proefperiode. U kunt gebruik maken van de dienst als uw inkomen rond het sociaal minimum ligt.

Advies en hulp

Medewerkers van Bureau Sociaal Raadslieden geven u gratis advies en helpen bij het schrijven van brieven en bezwaarschriften. Verder kan een medewerker u doorverwijzen naar een instantie als dat nodig is.

Onderwerpen waarover u advies kunt krijgen:

  • uitkeringen en sociale voorzieningen                      
  • studiefinanciering                                             
  • belastingen en toeslagen                                             
  • wonen                                                         
  • echtscheiding en andere familierechtelijke zaken
  • arbeidszaken
  • consumentenzaken
  • vreemdelingenzaken
  • voorzieningencheck

Contact

Wilt u advies? Dan kunt u bellen of een afspraak maken. Dit doet u via telefoonnummer (088) 123 70 11.

De afspraken vinden op donderdagochtend plaats in dienstencentrum De Rozenobel, of in overleg ergens anders.

Eventuele vragen kunt u ook mailen naar sociaal.raadslieden@vivenz.nl.