Hoe kan nu een evenement als de Proxsys Cup dat zo bekend is, leiden tot een boete van bewoners? Fractie van Mourik is met deze vraag aan de slag gegaan en heeft de bewoners vragen gesteld.   
 
We gaan er van uit zeker als je wat langer in Gorinchem woont dat regelmatig terugkerende evenementen wel bekend zullen zijn. Maar dat dat toch niet altijd klopt is Van Mourik middels zijn onderzoek achter gekomen.

“ Bewoners verhuizen en ook daar zie je een vernieuwde groep bewoners. Tijdens ons onderzoek hebben wij bewoners ontmoet, die er 25 jaar wonen, maar ook mensen die er amper 4 weken wonen”, aldus het raadslid.

Voor een belangrijk deel van de bewoners is gezien het verkennend onderzoek onduidelijkheid rond het evenement en een tijdelijk ingestelde blauwe zone.

De vraag is ook wie gaat wie nu informeren? Is dat de gemeente, zoals de organisatie, in dit geval Proxsys Cup zelf aangeeft. De organisatie heeft een vergunning maar gaat niet over de blauwe zone. Uit het onderzoek blijkt dat ook de organiserende partij in de Oosterbliek te kort schiet.

Fractie Van Mourik heeft het verkennend onderzoek “Op weg naar heldere en transparante informatie” donderdagavond tijdens de gemeenteraad aan het college aangeboden.
Digitaal : Klik hieronder op foto.