Eddy Korevaar kruiste de degens met Jaco Vonk. Er ontstond een klassieke partij, waarin Eddy initiatief had voor een geofferde pion. In de analyse bleek Eddy op zet 13 een kans te hebben laten liggen om voordeel te krijgen, maar hij zag er van af. voort te zetten. Het lukte Eddy nu niet veel met zijn ruimtelijk overwicht te doen, zodat Jaco langzaam aan in het voordeel kwam en het punt naar zich toe kon trekken. Henk van Houwelingen was weliswaar fysiek weer wat hersteld van de griep, maar blijkbaar nog niet voldoende hersteld voor een goede partij schaak. Hij raakte tegen Johan van der Heide twee pionnen kwijt, had nauwelijks compensatie en Johan won gedecideerd.

Een andere verrassende uitslag was de winst van Peter Eijndhoven tegen Rob van Driel. Rob stond een kwaliteit en pion voor, maar overzag de kracht van een batterij van dame en loper en werd pardoes matgezet op g7.

Bram Capelle speelde tegen Huig Visser en liet zich door vroege dameruil niet van de wijs brengen. Hij kreeg een mooi initiatief, een sterke loper op d6 en toren op d4 en voerde dit overwicht bekwaam naar winst.

Hans Karelse bestreed Ernst Delwel, die wat te frivool voor zijn gerokeerde koning een pion naar g5 opspeelde. Hans kon deze buitmaken en echte compensatie was er eigenlijk niet voor Ernst. Hans breide zijn voordeel langzaam uit en behaalde een regelmatige overwinning.

Bij André van Wingerden en John Dessens stond John op een gegeven moment een kleine kwaliteit voor maar de twee torens van André op half open lijnen bleken voldoende om de balans in evenwicht te houden, zodat het vredesaanbod van John door André werd geaccepteerd. Ook in de analyse na afloop bleek dat het evenwicht niet echt verbroken was geweest.

Henk van der Hoek speelde tegen Henk Boot zijn geliefde opening, maar de zwarte Henk wilde het deze keer eens anders doen en er ontstond een dynamische gelijkwaardige stelling, die beiden nogal wat tijd kostte. Toen de witte Henk op zet 16 besloot op d5 een paard te offeren tegen twee pionnen, kreeg zwart, zeker volgens de computer na afloop, voordeel. Toen het de zwarte Henk lukte na ruil van een aantal stukken en pionnen zijn dame op g5 te zetten, ontstonden er vervelende dreigingen tegen de witte koning. Wit verloor nog een pion ontstond een voor zwart technisch gewonnen eindspel. Als laatste partij waren Bert van Geldere en Wim Rietveld lang in de weer. Het leek lange tijd gelijk op te gaan, maar Wim kreeg op een gegeven moment de mogelijkheid voor een winnende combinatie, maar liet deze kans liggen. Later ontstond een eindspel van paard, loper en 3 pionnen (Bert) tegen het loperpaar en 3 pionnen (Wim). In wederzijdse tijdnood was Wim een stuk handiger en in het verre eindspel Bert ging in uiteindelijk verloren stand door zijn vlag.

Arjan Uittenbogerd stopte de opmars van Ton Lodder, zij het niet zonder fortuin. Ton speelde een goede partij en kwam een toren en enkele pionnen voor en wachtte er eigenlijk op dat Arjan zou opgeven. Maar Arjan vond nog een venijnige dreiging die Ton niet adequaat pareerde en pardoes werd matgezet!