Langs de Banneweg, ter hoogte van de Leidekkerstraat 1 tot 5, komt een geluidswal.

Minder geluid, meer groen

De geluidswal bestaat uit een groen scherm begroeid met klimplanten en moet ervoor zorgen dat:

  • het geluid van de Banneweg in de achterliggende wijk afneemt
  • er ruimte komt voor verschillende (klim)planten die op hun beurt weer een plek zijn voor bijen, vlinders en andere belangrijke insecten

Werkzaamheden

Donderdag 24 januari starten de werkzaamheden langs de Banneweg. Fietsers en voetgangers worden tijdelijk omgeleid. We verwachten dat het werk eind februari 2019 klaar is maar dit hangt af van het weer.

Voor vragen kunt u contact opnemen met de afdeling Beheer, Onderhoud en Realisatie, telefoon 140183.