Weduwe worden in Enugu in Nigeria betekent een leven zonder kansen en leven in armoede. Een vrouw wiens man overlijdt, wordt verantwoordelijk gehouden voor de dood van haar man en – ongeacht of hij door een natuurlijke oorzaak gestorven is – door de gemeenschap beschuldigd van ‘moord.’ Als gevolg daarvan worden deze vrouwen met kinderen en al uit hun eigen huis verjaagd, worden zij vaak mishandeld, en kunnen zij nergens terecht. Zonder geld en middelen, en zonder kansen op werk, worden zij volledig gediscrimineerd. Als tweederangs burgers lopen ze de kans verkracht te worden en armoede en honger wacht staat hen te wachten.

In Gorinchem wonende Nigeriaanse bindt de strijd aan tegen dit onrecht

foto: Youth for Human Rights

Bij toeval kwam zij met de problematiek van deze Enugu weduwen in aanraking. Eens per jaar gaat Evelyn Azih terug naar Nigeria, om haar familie te bezoeken. Het was tijdens een van die bezoeken, dat zij in contact kwam met een van de verstoten weduwen. Het was een vrouw die vroeger met haar op school had gezeten, maar Evelyn herkende haar niet meer; door grove mishandelingen was zij aan 1 oog blind geraakt en was haar gezicht verminkt. Toen Evelyn hoorde dat zij zo toegetakeld was vanwege het overlijden van haar man, besloot zij in actie te komen en iets voor haar en andere weduwen te doen

Spontaan organiseerde zij een Empowerment workshop voor een groepje Enugu weduwen, waarbij ze een deel van haar Nederlandse kennis op hen overdroeg. Zij spoorde de vrouwen aan om hun eigen geld te verdienen en op eigen benen te staan. Met een micro krediet van 100 euro per vrouw dat zij uit eigen zak betaalde, hielp zij de eerste vrouwen op weg naar zelfstandig ondernemerschap.

In een paar jaar tijd is de groep vrouwen waar Evelyn Azih zich hard voor maakt uitgegroeid tot 300. 

Zij gaat ieder jaar in januari terug naar Nigeria om daar een empowerment workshop te geven aan 300 vrouwen en hun kinderen in Enugu. Deze workshops vinden op 24 en 25 januari plaats. De organisatie,
Youth for Human Rights Nederland, werkt met haar samen, zij hebben haar financieel en met goederen gesponsord die ze gaat gebruiken om de vrouwen een micro-krediet te verschaffen – en tevens zal er een mensenrechten workshop worden gehouden.

foto: Youth for Human Rights

Maanden voordat zij zelf naar Nigeria vertrekt, begint Evelyn met het inzamelen van tweedehands goederen en kleding die zij in een busje verscheept. Wanneer het busje in Nigeria arriveert is zij daar zelf inmiddels ook en zet ze de workshops op. De tweedehands goederen worden door de vrouwen opgepimpt en er worden nieuwe spullen van gemaakt. Vrouwen die daarvoor de capaciteiten hebben, kunnen een micro krediet krijgen om een eigen winkeltje te beginnen

Begin februari komt Evelyn Azih weer terug naar Nederland. In Nederland heeft zij overigens ook haar sporen verdiend. Zo is zij onlangs herkozen als president van de Nigeriaanse Nationale Associatie Nederland (NNA-NL), krijgt zij in 2019 haar professors-titel en geeft zij diverse lezingen over mensenrechten en human trafficking in het land.