foto: Hans Sepers

Oudejaarsmiddag trotseerden een kleine honderd mensen de net-geen-vrieskou in het bezinnings- en herdenkingscentrum In de Toren om met elkaar te gedenken dat het afgelopen jaar een geliefd gezins-/familielid, vriend(in), collega, buurtgenoot was overleden en 2018 dus voor altijd haar/zijn sterfjaar zou zijn en blijven.

Met passende muziek en goedgekozen woorden(zie hiervoor ook www.indetoren.nl in gedicht en bemoediging werd de kilte iets verjaagd om daarna door het branden van de herinneringskaars weer een beetje licht terug te brengen. Deze jaarlijkse traditie met het noemen van de namen van de overledenen laat telkens toch ook weer voelen dat de herinnering ondanks alles doorgaat en dat dat vlammetje ook gevoed mag worden….

Op de openingstijden van dit centrum kan zo een ieder elke week even bijtanken en met aanwezige Toren-zorgverleners persoonlijke ervaringen delen!