Minister Cora van Nieuwenhuizen heeft haar handtekening gezet onder het tracé- en saneringsbesluit dat de A27 tussen knooppunt Hooipolder en Utrecht moet gaan verbreden en verbeteren.

In dit besluit staat ook omschreven wat dit gaat betekenen voor de brug over de Merwede bij Gorinchem.

De bestaande Merwedebrug bij Gorinchem wordt vervangen door twee nieuwe bruggen. Eerst bouwt Rijkswaterstaat ten westen van de bestaande brug een nieuwe brug over de Boven Merwede. Op de nieuwe brug komen vier rijstroken en een tweerichtingenfietspad. Nadat de bestaande brug is verwijderd, bouwt Rijkswaterstaat op dezelfde locatie de nieuwe brug voor het verkeer naar het noorden. Op deze brug liggen drie rijstroken en een tweerichtingenfietspad. 

Start realisatie 2022.