Elk jaar viert CBS De Regenboog haar kerstfeest samen met de kinderen, hun ouders en andere belangstellenden in de Grote Kerk te Gorinchem. 

Aan het eind van de kerstviering wordt gecollecteerd voor een goed doel. Het goede doel van december 2018 is Stichting Kanjer Wens. Deze stichting zet zich in om wensen te vervullen van ernstig zieke kinderen. Deze wenskinderen hebben een zeer ernstige ziekte, sommige levensbedreigend, andere chronisch. Al deze kinderen hebben één wens gemeen; dat zij weer gezond zijn. Helaas kan de stichting deze wens niet vervullen maar alle andere wensen die de zieke kinderen hebben, kan zij met een team van enthousiaste vrijwilligers wellicht wel vervullen.

De opbrengst van de collecte was € 800,00. CBS De Regenboog dankt alle gulle gevers. Op donderdag 20 december werd op CBS De Regenboog, A. Kehrerstraat 7, Gorinchem een cheque van € 800,00 overhandigd aan een medewerker van Stichting Kanjer Wens.