Avres nam vandaag tijdens de laatste vergadering van het algemeen bestuur van dit jaar afscheid van haar bestuursleden van het eerste uur. Saar Spanjaard, directeur Avres, dankte de bestuurders en blikte terug op een intensieve periode waarin Avres haar nieuwe koers en vorm vond. “Er is veel goed werk verricht en daar mag een bestuur ook best eens voor erkend worden.”

Intensieve periode

Het eerste Avres bestuur heeft in een dynamische omgeving met vele veranderingen gefunctioneerd. Diverse complexe dossiers kwamen voorbij, waaronder de afronding van de fusie, de economische crisis, de
instroom van statushouders, grote veranderingen in het sociaal domein, de uittreding van HardinxveldGiessendam en de herhuisvesting naar decentrale locaties in verschillende gemeenten. Daarbij is hard gewerkt aan verankering van Avres in de regio en intensiveren van samenwerking met diverse sociale partners en ondernemers.

Verbinding

Het eerste bestuur van Avres trad in 2015 aan, toen Avres ontstond uit een fusie tussen de RSD en de Avelingen Groep. Het bestuur van Avres bestaat uit wethouders van de aangesloten gemeenten. Na 1 januari zal een (gedeeltelijk) nieuw bestuur het spreekwoordelijke stokje overnemen. In de gemeente Gorinchem vonden in maart dit jaar verkiezingen plaats, waardoor de vertegenwoordiging van deze gemeente al eerder wisselde; Wethouders Kraaijeveld en Van Zanten vervullen nu deze rol en zullen als
verbinding tussen het oude en het nieuwe bestuur gaan fungeren. Die verbinding draagt eraan bij dat het nieuwe bestuur verder kan gaan op de ingezette koers.

Op de foto: v.l.n.r. Elisabeth van leeuwen (Giessenlanden), Arie Donker (Zederik), Bart Bruggeman (Leerdam), Griedo Bel (Lingewaal), Eelke Kraaijeveld (Gorinchem), Dick van Zanten (Gorinchem), Trudy Baggerman (Hardinxveld-Giessendam) en Hans Freije (Gorinchem). Op de foto ontbreekt: Piet Vat (Molenwaard)