De Stichting Oude Hollandse Waterlinie krijgt € 105.500 subsidie van de provincie Zuid-Holland voor waterlinieprojecten.

Het merendeel hiervan (€ 73.000) is bestemd voor de voorbereiding van het Jubileumjaar 2022, als de waterlinie 350 jaar bestaat. Gedacht wordt aan festivals, exposities en andere publieksactiviteiten, zoals het naspelen van zee- en veldslagen. Deze activiteiten zijn opgenomen in een zgn. Bidbook Jubileumjaar 2022.

Verder is € 16.500 bestemd voor het project Gouda Waterliniestad en € 16.000 voor de publicatie van een stripboek over de waterlinie.
Ook bij de andere provincies in de waterlinie – Utrecht,  Noord-Holland, Brabant en Gelderland – lopen subsidieaanvragen voor de viering van het Jubileumjaar.

Bij de Stichting Oude Hollandse Waterlinie zijn inmiddels `16 vestingsteden en waterschappen aangesloten.