De gemeente, Poort6 en HP6 hebben vandaag de prestatieafspraken voor 2019 ondertekend. Het opstellen van prestatieafspraken tussen gemeente, woningcorporatie en huurdersvertegenwoordiging is een jaarlijks terugkerende activiteit. De drie partijen maken dan afspraken over het verbeteren van de situatie op de Gorinchemse woningmarkt.

Met elkaar in gesprek

De zaken die opgepakt worden het komende jaar staan in de gemeentelijke woonvisie. En hoewel die woonvisie op dit moment nog ontbreekt, wilden de drie partijen toch met elkaar in gesprek. Ook omdat zowel bij de gemeente als bij Poort6 ‘nieuwe gezichten’ aan tafel zaten. De gesprekken hebben geleid tot afspraken waarin gezamenlijke doelen zijn geformuleerd. Marije Buursink, directeur-bestuurder van Poort6: “De winst van deze prestatieafspraken zit vooral in werkafspraken die we met elkaar maken. Die moeten bijdragen aan de gezamenlijke verantwoordelijkheid die we voelen, namelijk dat Gorinchem een fijne stad is om in te wonen.” 

Inclusieve wijken

Bij elk doel zijn afspraken gemaakt over de inzet die de partijen leveren om dat doel te bereiken. Aan twee thema’s wordt prioriteit gegeven: inclusieve wijken en verduurzaming. Inclusieve wijken wil zeggen dat mensen, ongeacht hun achtergrond en leefstijl een plek in Gorinchem kunnen vinden. Wethouder Ro van Doesburg: “Wij vinden het belangrijk dat iedere inwoner gelukkig kan wonen in zijn of haar eigen wijk. Dit vraagt om een gevarieerd en passend woningaanbod en een veilige woonomgeving waarin mensen zich thuis voelen. Een concreet voorbeeld hiervan is het sluiten van een hennepconvenant samen met de politie en Poort6 om drugsoverlast terug te dringen”.

Verduurzaming van wijken

Voor duurzaamheid ligt er een stevige ambitie om in 2050 een CO2-neutrale woningvoorraad te hebben. Dit mag tegelijkertijd geen nadelige gevolgen hebben voor de betaalbaarheid van de economisch zwakkeren. Om dit te bereiken voert Poort6 in 2019 in 645 woningen isolatiewerkzaamheden uit, zonder dat dit leidt tot huurverhoging bij de zittende huurders. Harry Vendel, voorzitter van HP6 voegt hieraan toe: “naast de maatregelen die de gemeente en Poort6 nemen, gaan wij aan de slag met het stimuleren van huurders om zelf een bijdrage te leveren aan energiebesparing en duurzaamheid. Hiervoor werken we samen met de gemeente en Poort6 een plan van aanpak uit”. De gemeente en Poort6 willen ook een belangrijke stap zetten om een warmtenet te realiseren. In 2019 moet duidelijk worden wat er nodig is, om in de Gildenwijk, ‘van het gas af’ te kunnen.

Onderlinge samenwerking

De onderlinge samenwerking en het overleg tussen de partijen komt ook terug in de afspraken. Er werd al overlegd, maar niet altijd in dezelfde samenstelling, waardoor dezelfde onderwerpen soms aan verschillende tafels werden besproken. Ook was er minder aandacht voor de uitwerking van de gemaakte afspraken. Dat gaat vanaf volgend jaar ook veranderen. In 2019 werkt de gemeente een nieuwe woonvisie uit, naast HP6 en Poort6 worden ook andere belanghebbenden betrokken.