Regio – Eén van de doelen van Boerderij & Erf Alblasserwaard-Krimpenerwaard-Vijfheerenlanden is het vinden van een passende herbestemming voor boerderijen, die niet langer een boerenbedrijf huisvesten. De provincie Zuid-Holland heeft thans een stimulerende subsidiemogelijkheid in het leven geroepen voor eigenaren van rijksmonumenten die hun monument willen restaureren. Daar vallen ook boerderijen onder.

De provincie Zuid-Holland trekt zich het lot aan van de rijksmonumenten met een restauratiebehoefte. Daarom stelt de provincie subsidie beschikbaar voor de restauratie en herbestemming van deze door het rijk geregistreerde monumentale gebouwen. Met deze subsidieregeling heeft de provincie meerdere doelen voor ogen:

  • Stimulering van blijvende investeringen in rijksmonumenten.
  • Werkgelegenheid en vakmanschap in de restauratiemarkt bieden.
  • Herbestemming van rijksmonumenten bevorderen.

Subsidie voor herbestemming kan alleen worden verstrekt bij de restauratie van het monument.

Voor het doen van subsidieaanvragen in dit kader is de periode 1 december 2018 tot 1 maart 2019 opengesteld. Er kan subsidie worden aangevraagd voor maatregelen ter verbetering van de toegankelijkheid en duurzaamheid van het rijksmonument. Er zijn aanvraagformulieren beschikbaar, evenals een speciale begrotingsformulier. Bij de vaststelling van de Najaarsnota besluit de provincie hoeveel budget in 2019 beschikbaar is.

Op rijksmonumenten die oorspronkelijk zijn gebouwd als woonhuis is deze subsidieregeling niet van toepassing. Eigenaren die een subsidie hebben ontvangen voor restauratie mogen binnen 3 jaar een herbestemmingssubsidie aanvragen.

Meer informatie over de regeling, de procedure rond een aanvraag, (tussentijdse) verantwoording, meldingsplicht en vaststelling van subsidies vindt u bij de provincie: zuidholland@pzh.nl of per telefoon via 070-4416622.
Om in aanmerking te komen voor subsidie moet u aan een aantal criteria voldoen. Er wordt o.a. gevraagd om een omgevingsvergunning, een onderbouwing van de noodzaak van de restauratie en een onderbouwing van de kosten. Het moet gaan om ingrepen van meer dan € 100.000.

Boerderij en Erf AKV kan een helpende hand bieden bij het beoordelen of deze subsidiemogelijkheid in uw situatie van toepassing is. Ook bij het indienen van aanvragen kan de stichting hulp bieden. Daarbij schakelt de stichting een deskundige in, Bureau Helsdingen in Vianen. Wilt u meer weten over deze assistentie of beoordeling, neem dan contact op met Boerderij & Erf AKV: Sluis 57, 2964 AT Groot-Ammers, e-mail secretariaat@boerderijenerf.nl, telefoon 0184-661425. Zie voor meer informatie over de stichting de website: www.boerderijenerf.nl.